loader

"A" table

Namenjene za pisanje kredom, za komunikaciju potrošača sa akcijama u prodajnom i ugostiteljskom objektu. Vrlo dobro prihvaćene od krajnjih korisnika, jer su obostrano korisne.

Dim: 525 x 600 x 1150

Dim: 525 x 600 x 1025

Dim: 525 x 600 x 1025

Kontaktirajte nas

  • NeoDisplays D.O.O.
    Eugena Savojskog 6 - Senta, Srbija
  • +381 24 821 216
    +381 65 55 12 979